Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Με την υπ΄αριθμό 280/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου υπήχθη στο Ν.3869/2010 εντολέας μας με διαγραφή χρέους 200.000,00€ που αγγίζει το 90% της οφειλής της. Η εν λόγω απόφαση παίρνει θέση και για το ζήτημα την υποχρεωτικότητας ή μη της καταβολής του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Δεχόμενη τους ισχυρισμούς μας καταλήγει στο συμπέρασμα οτι ο οφειλέτης δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει  το 80% για την διάσωση της κύριας κατοικίας του και ορίζει το ποσοστό εν προκειμένω σε πολύ χαμηλότερο ύψος.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 60% ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Το Ειρηνοδικείο Αχαρνών με την με αριθμό 135/2020 απόφαση έκανε δεκτή αίτηση εντολέων μας για την υπαγωγή τους στο Ν.3869/2010 και διέγραψε το 60% της συνολικής οφειλής τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους καθώς και σειράς λοιπών περιουσιακών στοιχείων που κρίθηκαν ως μη δεκτικά ρευστοποιήσεως. Το συγκεκριμένο ζευγάρι χρωστούσε περί τις 117.000€ τις οποίες όφειλε να αποπληρώσει έντοκα και πλέον καλείται να πληρώσει περί τις 46.000€ από τα οποία τα μισά θα καταβληθούν άτοκα. Η ρύθμιση που το Δικαστήριο επέβαλε είναι στις οικονομικές δυνατότητες του ζευγαριού και του δίνει την δυνατότητα να αισιοδοξεί για το μέλλον.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 50%

Η με αριθμό 32/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς έκανε δεκτή αίτηση εντολέως μας με διαγραφή του 50% της οφειλής του, διάσωση κύριας κατοικίας καθώς και έτερου ακινήτου στην επαρχία, παρέχοντάς του πλήρη προστασία έναντι πιστωτικού ιδρύματος που είναι γνωστό για τις επιθετικές τακτικές που ακολουθεί και τις έντονες πιέσεις που ασκεί στους οφειλέτες.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 95.000€

Το Ειρηνοδικείο Ιλίου με τη απόφαση 91/2020 έκανε δεκτή αίτηση ζευγαριού που απευθύνθηκε στο γραφείο μας, όντας σε αδυναμία πληρωμής του στεγαστικού του δανείου και διέγραψε από το σύνολο της οφειλής τους περίπου 95.000,00€ καθιστώντας πλέον βιώσιμο και διαχειρίσιμο το χρέος  τους προστατεύοντας ταυτόχρονα την κύρια κατοικία τους.

Η εν λόγω απόφαση στην ουσία κούρεψε το στεγαστικό δάνειο στο 65% δίνοντας στη συγκεκριμένη οικογένεια μια δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθεί κοινωνικά, ευκαιρία που η τράπεζα αρνούνταν πεισματικά να προσφέρει.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19

Με αφορμή πληθώρα ερωτήσεων γονέων και κηδεμόνων προς τα γραφείο μας, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων ιδιωτικών παιδικών σταθμών αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Η εξαιρετική και πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα και πιο συγκεκριμένα από το α.380. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο «… αν η παροχή του ενός από τους συμβαλλόμενους είναι αδύνατη από γεγονός για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη απαλλάσσεται και ο άλλος συμβαλλόμενος από την αντιπαροχή και την αναζητεί, αν τυχόν την κατέβαλε κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό…»

Η Νομοθεσία μας λοιπόν έχει προβλέψει,  ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως η παρούσα, παροχές που δεν προσφέρονται δεν πρέπει να πληρώνονται, ενώ αν πληρώθηκαν αναζητούνται βάση των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπουργικές αποφάσεις, αν και άφησαν στα συμβαλλόμενα μέρη να προσδιορίσουν από κοινού το ύψος των διδάκτρων με βάση τις προσφερόμενες από το σχολείο υπηρεσίες (όταν αυτές υπάρχουν).

Αυτονόητο είναι ότι οι υπηρεσίες που δεν παρέχονται καθόλου δεν πληρώνονται, όπως σίτιση, μεταφορά κλπ.

Σχετικά δε με την τηλεεκπαίδευση πρέπει να λεχθεί κατ' αρχήν, ότι δεν νοείται τέτοια σε παιδικούς σταθμούς των οποίων κύρια παροχή είναι η φύλαξη των παιδιών, η κοινωνικοποίησή τους  και η απασχόληση τους όσο οι γονείς εργάζονται και μόνο δευτερεύουσα και συμπληρωματική η εκπαίδευση. Επομένως δεν είναι νόμιμο να ζητούν δίδακτρα παιδικοί σταθμοί για παιδιά προνηπίου τα οποία και λόγω ηλικίας δεν είναι δυνατόν να κάνουν χρήση της παροχής αυτής.

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, πολλοί παιδικοί σταθμοί να προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν τηλεεκπαίδευση με ασύγχρονη μέθοδο δηλαδή με την αποστολή κάποιων βίντεο και εργασιών με e-mail.

Θεωρούμε, ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να καταβάλλονται καθόλου δίδακτρα, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της τηλεεκπαίδευσης.

Η μόνη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε ο παιδικός σταθμός να αξιώσει τη καταβολή κάποιου ποσού ως δίδακτρα είναι αυτή κατά την οποία θα χρησιμοποιεί συνδυαστικά και τις δυο μεθόδους τηλεεκπαίδευσης σύγχρονη και ασύγχρονη σε τέτοια συχνότητα και με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα είναι και για τον ίδιο τον γονέα κατανοητή η καταβολή κάποιου αντίτιμου. Το αντίτιμο αυτό πρέπει να είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με τα αρχικά δίδακτρα οπωσδήποτε κάτω από το 30% αυτών, διότι δεν πρέπει να  ξεχνάμε, ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των παιδικών σταθμών συνιστά δευτερεύουσα παροχή και όχι πρωταρχικό τους σκοπό.

Υπάρχουν καταγγελίες για παιδικούς σταθμούς που ζητούν 50% και 60% των διδάκτρων για τηλεεκπαίδευση σε παιδιά ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών.

 

Έχουμε την άποψη ότι κανενός είδους τηλεεκπαίδευση δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει τέτοιες αξιώσεις σε παιδιά προνηπίου.

Η Νομοθεσία επιβάλλει η όποια καταβολή να είναι αντίστοιχη της παρεχόμενης υπηρεσίας  και του σκοπού που αυτή επιτελεί.

Το γραφείο μας παραμένει στη διάθεση σας για νομική κάλυψη σε αντίστοιχα ζητήματα.

 

 


ΜΕΓΑΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά με την απόφαση 801/2020 δικάζοντας σε 2ο βαθμό για υπόθεση εντολέα μας, κάνοντας δεκτή τη έφεσή μας, πήρε θέση σχετικά με το εάν το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη είναι υποχρεωτικό ή όχι,  για να καταλήξει  με πολύ ορθά επιχειρήματα, ότι το 80% είναι το ανώτερο ποσό που μπορεί να πληρώσει ο οφειλέτης, όταν διαθέτει εισόδημα για να το πράξει, ενώ στις άλλες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να είναι χαμηλότερο. Στην προκειμένη περίπτωση το ποσοστό προσδιορίστηκε στο 60%. Η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, δημιουργεί Νομολογία και θέτει τις βάσεις για τη δικαίωση των οφειλετών. Η εντολέας μας είχε συνολική οφειλή ύψους 119.241,00€ και μετά την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία καλείται να αποπληρώσει περί τις 16.000,00€.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

Κατόπιν αγωγής που καταθέσαμε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου λόγω καταστροφής βρεφικού καροτσιού κατά την διάρκεια πτήσης στο Εξωτερικό, εκδόθηκε η με αριθμό 38/2019 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία υποχρέωσε την εναγομένη αεροπορική εταιρεία να καταβάλλει εκτός από την αποζημίωση για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου καροτσιού  και επιπρόσθετη αποζημίωση για ηθική βλάβη για κάθε έναν εκ των γονέων (ιδιοκτητών του καροτσιού) καθώς και για το βρέφος.

Το γραφείο εξειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτών τμήμα του οποίου είναι και το αεροπορικό δίκαιο.

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΔΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1187/2019 απόφαση ρύθμισε χρέος, εντολέως μας, ύψους 241.559,51€ με κούρεμα 200.000,00€ και συνακόλουθη προστασία κύριας κατοικίας, έτερου διαμερίσματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (αγροτεμαχίων). Το Δικαστήριο με την προαναφερόμενη απόφαση στη σημερινή εξαιρετικά δυσμενή για τους οφειλέτες συγκυρία κόντρα στο ρεύμα και στην τάση που επικρατεί στη Νομολογία για εξαθλίωση των οφειλετών, συναισθανόμενο το σκοπό που επιτελεί ο Ν.3869/2010, ο οποίος δεν είναι άλλος παρά η κοινωνική επανένταξη του οφειλέτη σε συνδυασμό και με τις επιταγές του Συντάγματος για προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έναντι των περιουσιακών δικαιωμάτων της τράπεζας, απέδωσε πραγματική δικαιοσύνη και διέγραψε 200.000,00€ από το χρέος της εντολέως μας, ώστε να καταστεί βιώσιμο επιτρέποντάς της συγχρόνως να διατηρήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της.

Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση, η οποία πρέπει να βρει περισσότερους μιμητές αν θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει Ευρωπαϊκή χώρα.

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 434.475,02€

Απόφαση σταθμός από το Ειρηνοδικείο Σπάρτης με την οποία απονέμεται Δικαιοσύνη και διαγράφονται χρέη ύψους 434.475,02€ αιτούσας - εντολέως του γραφείου μας (η οποία είχε συμβληθεί στα δάνεια ως εγγυήτρια) και η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας αναγκαζόμενη να διαβιώνει με 338,00€ το μήνα που λαμβάνει από σύνταξη αναπηρίας. Πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 99/2017, η οποία είναι ορθότατη από Νομικής απόψεως  και είναι από εκείνες τις  φορές που μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά απονεμήθηκε Δικαιοσύνη. Το Δικαστήριο αντιμετώπισε με ορθότατους νομικούς συλλογισμούς σειρά νομικών ζητημάτων που διχάζουν την νομική κοινότητα. Μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών ζητημάτων έκρινε, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανεπαρκούς εισοδήματος για κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη το ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του που θα πρέπει ο τελευταίος να πληρώσει ως αντίτιμο για την διατήρησή της μπορεί να κατέλθει σε ποσοστό μικρότερο του 80% και να φτάσει μέχρι και στην μηδενική καταβολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Δικαστήριο πολύ ορθά έκρινε, ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με μηδενικές καταβολές και ολική διαγραφή χρέους ύψους 434.475,02€. Όσο υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις θα υπάρχει Ελλάδα.

ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ "EUROBANK ERSASIAS"

Η με αριθμό 6750/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  έκανε δεκτή ανακοπή  εντολέως μας και ακύρωσε εξ ολοκλήρου  διαταγή πληρωμής που  είχε εκδώσει η τράπεζα "EUROBANK ERGASIAS S.A" λόγω παράνομου εκτοκισμού της εισφοράς του Ν.128/1975. Η απόφαση προσέγγισε πολύ σωστά το ζήτημα, έκρινε, ότι παράνομα προβαίνει η τράπεζα σε εκτοκισμό της προαναφερόμενης εισφοράς καθώς και ότι η παραπάνω παράνομη χρέωση, η οποία ενσωματωνόταν στα οφειλόμενα κονδύλια καθιστά την απαίτηση του τραπεζικού ιδρύματος μη εκκαθαρισμένη. Περαιτέρω πολύ ορθά απέρριψε τους ισχυρισμούς του πιστωτικού ιδρύματος περί δήθεν αοριστίας του σχετικού λόγου ανακοπής με το πολύ ορθό σκεπτικό, ότι δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός και ο υπολογισμός των ποσών που παράνομα χρέωσε η τράπεζα επειδή τα επιμέρους κονδύλια έχουν χάσει την αυτοτέλεια τους.

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί οδηγό και για τα λοιπά Δικαστήρια της χώρας.

 

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Με την υπ' αριθμ. 7770/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε η αίτηση της τράπεζας με την οποία ζητούσε την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του εντολέως μας, ο οποίος είχε συμβληθεί ως εγγυητής στην δανειακή σύμβαση. Το Δικαστήριο κάνοντας δεκτούς πλήρως τους ισχυρισμούς μας συντάχθηκε με την ορθή άποψη ότι μόνο η καθυστέρηση πληρωμής του δανείου δεν συνιστά επικείμενο κίνδυνο για την λήψη των ασφαλιστικών μέτρων αλλά απαιτούνται επιπρόσθετα να έχει προβεί ο οφειλέτης σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του , να έχει χρέη προς τρίτους μη εξυπηρετούμενα κλπ

 

 

ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «EUROBANK ERGASIAS»

Με την με αριθμό 4083/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου διαταγή πληρωμής της «EUROBANK ERGASIAS» κατόπιν ευδοκιμήσεως εξειδικευμένης ανακοπής που κατατέθηκε από το γραφείο μας. Η προαναφερόμενη απόφαση είναι πολύ σημαντική, διότι έκρινε παράνομο και καταχρηστικό τον εκτοκισμό της εισφοράς του Ν.128/1975 στον οποίο προβαίνουν συστηματικά όλες οι τράπεζες σε κάθε δανειακή σύμβαση που υπάρχει στην Ελληνική επικράτεια.

Η απόφαση ακυρώνει εξ ολοκλήρου την διαταγή πληρωμής υιοθετώντας πλήρως τους ισχυρισμούς μας και κάνοντας δεκτό ότι ο παραπάνω παράνομος εκτοκισμός επηρεάζει το σύνολο της απαίτησης και το καθιστά αννεκαθάριστο.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 250/2017 - ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΓΑΡΦΗ ΧΡΕΟΥΣ

Με την με αριθμό 250/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς γίνεται δεκτή η αίτηση της εντολέος μας και υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη). Η συνολική οφειλή προς τις πιστώτριες ανερχόταν στο ποσό των 46.115,28€. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η οφειλέτιδα πρέπει να καταβάλει για χρονικό διάστημα 3 ετών το ποσό των 200,00€ ήτοι 7.200,00€ ενώ το ποσό των 38.915,28€ που υπολείπεται πρέπει να διαγραφεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης δικάζοντας στο δεύτερο βαθμό με την με αριθμό 153/2016 απόφαση του απέρριψε έφεση που είχε ασκηθεί από την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" και μεταξύ άλλων σημαντικών ζητημάτων μα τα οποία ασχολήθηκε έκρινε, ότι μπορεί ο Δικαστής να κατέλθει για τη διάσωση της κατοικίας του οφειλέτη από το ποσοστό του 80% της αντικειμενικής του αξίας όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Καταρρίπτεται έτσι και στον 2ο βαθμό ο συνήθης  ισχυρισμός των τραπεζών ότι ο οφειλέτης πρέπει για την διάσωση της κύριας κατοικίας του είτε έχει είτε δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει σε κάθε περίπτωση ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας. Το Ειρηνοδικείο στον 1ο βαθμό είχε προσδιορίσει το ποσό αυτό σε ποσοστό 60%. Στο ίδιο ποσοστό παρέμεινε και το Πρωτοδικείο στον 2ο βαθμό.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Σύμφωνα με την με αριθμό 8/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος κρίθηκε η υπαγωγή της αιτούσας / εντολέως μας στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010. Το Δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη της αιτούσας ορίζοντας μηδενικές καταβολές προς τους πιστωτές και εξαιρώντας από την εκποίηση τόσο την κύρια κατοικία όσο και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσίας της ορίζοντας συγχρόνως επανεξέταση της υπόθεσης το έτος 2018, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων της. 

Σελίδα 1 από 3