Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά με την απόφαση 801/2020 δικάζοντας σε 2ο βαθμό για υπόθεση εντολέα μας, κάνοντας δεκτή τη έφεσή μας, πήρε θέση σχετικά με το εάν το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη είναι υποχρεωτικό ή όχι,  για να καταλήξει  με πολύ ορθά επιχειρήματα, ότι το 80% είναι το ανώτερο ποσό που μπορεί να πληρώσει ο οφειλέτης, όταν διαθέτει εισόδημα για να το πράξει, ενώ στις άλλες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να είναι χαμηλότερο. Στην προκειμένη περίπτωση το ποσοστό προσδιορίστηκε στο 60%. Η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, δημιουργεί Νομολογία και θέτει τις βάσεις για τη δικαίωση των οφειλετών. Η εντολέας μας είχε συνολική οφειλή ύψους 119.241,00€ και μετά την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία καλείται να αποπληρώσει περί τις 16.000,00€.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

Κατόπιν αγωγής που καταθέσαμε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου λόγω καταστροφής βρεφικού καροτσιού κατά την διάρκεια πτήσης στο Εξωτερικό, εκδόθηκε η με αριθμό 38/2019 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία υποχρέωσε την εναγομένη αεροπορική εταιρεία να καταβάλλει εκτός από την αποζημίωση για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου καροτσιού  και επιπρόσθετη αποζημίωση για ηθική βλάβη για κάθε έναν εκ των γονέων (ιδιοκτητών του καροτσιού) καθώς και για το βρέφος.

Το γραφείο εξειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτών τμήμα του οποίου είναι και το αεροπορικό δίκαιο.

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΔΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1187/2019 απόφαση ρύθμισε χρέος, εντολέως μας, ύψους 241.559,51€ με κούρεμα 200.000,00€ και συνακόλουθη προστασία κύριας κατοικίας, έτερου διαμερίσματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (αγροτεμαχίων). Το Δικαστήριο με την προαναφερόμενη απόφαση στη σημερινή εξαιρετικά δυσμενή για τους οφειλέτες συγκυρία κόντρα στο ρεύμα και στην τάση που επικρατεί στη Νομολογία για εξαθλίωση των οφειλετών, συναισθανόμενο το σκοπό που επιτελεί ο Ν.3869/2010, ο οποίος δεν είναι άλλος παρά η κοινωνική επανένταξη του οφειλέτη σε συνδυασμό και με τις επιταγές του Συντάγματος για προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έναντι των περιουσιακών δικαιωμάτων της τράπεζας, απέδωσε πραγματική δικαιοσύνη και διέγραψε 200.000,00€ από το χρέος της εντολέως μας, ώστε να καταστεί βιώσιμο επιτρέποντάς της συγχρόνως να διατηρήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της.

Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση, η οποία πρέπει να βρει περισσότερους μιμητές αν θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει Ευρωπαϊκή χώρα.

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 434.475,02€

Απόφαση σταθμός από το Ειρηνοδικείο Σπάρτης με την οποία απονέμεται Δικαιοσύνη και διαγράφονται χρέη ύψους 434.475,02€ αιτούσας - εντολέως του γραφείου μας (η οποία είχε συμβληθεί στα δάνεια ως εγγυήτρια) και η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας αναγκαζόμενη να διαβιώνει με 338,00€ το μήνα που λαμβάνει από σύνταξη αναπηρίας. Πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 99/2017, η οποία είναι ορθότατη από Νομικής απόψεως  και είναι από εκείνες τις  φορές που μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά απονεμήθηκε Δικαιοσύνη. Το Δικαστήριο αντιμετώπισε με ορθότατους νομικούς συλλογισμούς σειρά νομικών ζητημάτων που διχάζουν την νομική κοινότητα. Μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών ζητημάτων έκρινε, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανεπαρκούς εισοδήματος για κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη το ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του που θα πρέπει ο τελευταίος να πληρώσει ως αντίτιμο για την διατήρησή της μπορεί να κατέλθει σε ποσοστό μικρότερο του 80% και να φτάσει μέχρι και στην μηδενική καταβολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Δικαστήριο πολύ ορθά έκρινε, ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με μηδενικές καταβολές και ολική διαγραφή χρέους ύψους 434.475,02€. Όσο υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις θα υπάρχει Ελλάδα.

ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ "EUROBANK ERSASIAS"

Η με αριθμό 6750/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  έκανε δεκτή ανακοπή  εντολέως μας και ακύρωσε εξ ολοκλήρου  διαταγή πληρωμής που  είχε εκδώσει η τράπεζα "EUROBANK ERGASIAS S.A" λόγω παράνομου εκτοκισμού της εισφοράς του Ν.128/1975. Η απόφαση προσέγγισε πολύ σωστά το ζήτημα, έκρινε, ότι παράνομα προβαίνει η τράπεζα σε εκτοκισμό της προαναφερόμενης εισφοράς καθώς και ότι η παραπάνω παράνομη χρέωση, η οποία ενσωματωνόταν στα οφειλόμενα κονδύλια καθιστά την απαίτηση του τραπεζικού ιδρύματος μη εκκαθαρισμένη. Περαιτέρω πολύ ορθά απέρριψε τους ισχυρισμούς του πιστωτικού ιδρύματος περί δήθεν αοριστίας του σχετικού λόγου ανακοπής με το πολύ ορθό σκεπτικό, ότι δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός και ο υπολογισμός των ποσών που παράνομα χρέωσε η τράπεζα επειδή τα επιμέρους κονδύλια έχουν χάσει την αυτοτέλεια τους.

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί οδηγό και για τα λοιπά Δικαστήρια της χώρας.

 

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Με την υπ' αριθμ. 7770/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε η αίτηση της τράπεζας με την οποία ζητούσε την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του εντολέως μας, ο οποίος είχε συμβληθεί ως εγγυητής στην δανειακή σύμβαση. Το Δικαστήριο κάνοντας δεκτούς πλήρως τους ισχυρισμούς μας συντάχθηκε με την ορθή άποψη ότι μόνο η καθυστέρηση πληρωμής του δανείου δεν συνιστά επικείμενο κίνδυνο για την λήψη των ασφαλιστικών μέτρων αλλά απαιτούνται επιπρόσθετα να έχει προβεί ο οφειλέτης σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του , να έχει χρέη προς τρίτους μη εξυπηρετούμενα κλπ

 

 

ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «EUROBANK ERGASIAS»

Με την με αριθμό 4083/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου διαταγή πληρωμής της «EUROBANK ERGASIAS» κατόπιν ευδοκιμήσεως εξειδικευμένης ανακοπής που κατατέθηκε από το γραφείο μας. Η προαναφερόμενη απόφαση είναι πολύ σημαντική, διότι έκρινε παράνομο και καταχρηστικό τον εκτοκισμό της εισφοράς του Ν.128/1975 στον οποίο προβαίνουν συστηματικά όλες οι τράπεζες σε κάθε δανειακή σύμβαση που υπάρχει στην Ελληνική επικράτεια.

Η απόφαση ακυρώνει εξ ολοκλήρου την διαταγή πληρωμής υιοθετώντας πλήρως τους ισχυρισμούς μας και κάνοντας δεκτό ότι ο παραπάνω παράνομος εκτοκισμός επηρεάζει το σύνολο της απαίτησης και το καθιστά αννεκαθάριστο.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 250/2017 - ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΓΑΡΦΗ ΧΡΕΟΥΣ

Με την με αριθμό 250/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς γίνεται δεκτή η αίτηση της εντολέος μας και υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη). Η συνολική οφειλή προς τις πιστώτριες ανερχόταν στο ποσό των 46.115,28€. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η οφειλέτιδα πρέπει να καταβάλει για χρονικό διάστημα 3 ετών το ποσό των 200,00€ ήτοι 7.200,00€ ενώ το ποσό των 38.915,28€ που υπολείπεται πρέπει να διαγραφεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης δικάζοντας στο δεύτερο βαθμό με την με αριθμό 153/2016 απόφαση του απέρριψε έφεση που είχε ασκηθεί από την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" και μεταξύ άλλων σημαντικών ζητημάτων μα τα οποία ασχολήθηκε έκρινε, ότι μπορεί ο Δικαστής να κατέλθει για τη διάσωση της κατοικίας του οφειλέτη από το ποσοστό του 80% της αντικειμενικής του αξίας όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Καταρρίπτεται έτσι και στον 2ο βαθμό ο συνήθης  ισχυρισμός των τραπεζών ότι ο οφειλέτης πρέπει για την διάσωση της κύριας κατοικίας του είτε έχει είτε δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει σε κάθε περίπτωση ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας. Το Ειρηνοδικείο στον 1ο βαθμό είχε προσδιορίσει το ποσό αυτό σε ποσοστό 60%. Στο ίδιο ποσοστό παρέμεινε και το Πρωτοδικείο στον 2ο βαθμό.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Σύμφωνα με την με αριθμό 8/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος κρίθηκε η υπαγωγή της αιτούσας / εντολέως μας στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010. Το Δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη της αιτούσας ορίζοντας μηδενικές καταβολές προς τους πιστωτές και εξαιρώντας από την εκποίηση τόσο την κύρια κατοικία όσο και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσίας της ορίζοντας συγχρόνως επανεξέταση της υπόθεσης το έτος 2018, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων της. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (18Α/15.02.2016) η παράταση για την επικαιροποίηση στοιχείων αιτήσεων περί υπαγωγής στο Ν.3869/2010 οι οποίες εκκρεμούσαν στις 19.08.2015. Οι οφειλέτες υποχρεούνται με την νέα τροποποίηση ως στις 04.05.2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους να υποβάλλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1& 2 του Α. 4 Ν.3869/2010.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «EUROBANK ERGASIAS»

 

Με την με αριθμό 5923/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου διαταγή πληρωμής της «EUROBANK ERGASIAS» κατόπιν ευδοκιμήσεως εξειδικευμένης ανακοπής μας. Με την προαναφερόμενη απόφαση κρίθηκε άκυρος και καταχρηστικός ο όρος της επίδικης σύμβασης για μονομερή καθορισμό του επιτοκίου από την τράπεζα σε πολύ υψηλό επίπεδο καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων ανωτάτων ορίων των εξωτραπεζικών επιτοκίων με αποτέλεσμα οι παράνομες χρεώσεις της τράπεζας να καθιστούν αννεκαθάριστη την απαίτηση και άκυρη ολόκληρη την διαταγή πληρωμής.

Διαγραφή χρέους ύψους 96.342,22€ & διάσωση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του εντολέα μας

Πρόκειται για την με αριθμό 122/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, η οποία αφορά συνταξιούχο με οφειλές προς τράπεζες ύψους 136.000,00€ περίπου και ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του εκτός από την κύρια κατοικία του ένα οικόπεδο με διώροφη οικία και ένα αυτοκίνητο. Με την προαναφερόμενη απόφαση επέρχεται διαγραφή χρέους περίπου 97.000,00€ και προστατεύεται ταυτόχρονα το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του εντολέα μας.

Διαγραφη χρέους ύψους 173.566,33€

Άλλη μια μεγάλη διαγραφή χρέους πέτυχε το Δικηγορικό μας γραφείο. Εντολέας μας με συνολική οφειλή προς πιστωτικά ιδρύματα ύψους 206.086,33€ εντάχθηκε στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010. Σύμφωνα με την με αριθμό 82/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση μας με υποχρέωση μηνιαίας καταβολής επί πενταετία (60 δόσεις) συνολικού ποσού 70,00€ και εξαιρώντας συγχρόνως την κύρια κατοικία της αιτούσας από την ρευστοποίηση υποχρεώνοντάς την να καταβάλλει το ποσό των 118,10€ για 20 έτη. Στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει αποπληρώσει μόνο το ποσό των 32.544,00€. Το υπόλοιπο δε ποσό διαγράφεται. Επομένως επετεύχθη διαγραφή χρέους ύψους 173.566,33€.

Ακύρωση διαταγής πληρωμής της «ALPHA BANK».

Με την με αριθμό 18Ε/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου διαταγή πληρωμής της «ALPHA BANK» κατόπιν ευδοκιμήσεως εξειδικευμένης ανακοπής που ασκήθηκε από το γραφείο μας.

Σελίδα 1 από 2