Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Με την υπ΄αριθμό 280/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου υπήχθη στο Ν.3869/2010 εντολέας μας με διαγραφή χρέους 200.000,00€ που αγγίζει το 90% της οφειλής της. Η εν λόγω απόφαση παίρνει θέση και για το ζήτημα την υποχρεωτικότητας ή μη της καταβολής του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Δεχόμενη τους ισχυρισμούς μας καταλήγει στο συμπέρασμα οτι ο οφειλέτης δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει  το 80% για την διάσωση της κύριας κατοικίας του και ορίζει το ποσοστό εν προκειμένω σε πολύ χαμηλότερο ύψος.