Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημαντική απόφαση για αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πρόκειται για την με αριθμό 86/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών βάση της οποίας αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται κατά της περιουσίας του αιτούντος οφειλέτη από τράπεζα που έχει εκδώσει εναντίον του διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση. Η εν λόγω απόφαση συνιστά σημαντική επιτυχία του γραφείου μας κυρίως διότι η αναστολή (α. 6 του Ν. 3869/2010) επεκτείνεται και στους λοιπούς πιστωτές του οφειλέτη αν και ακόμη δεν έχουν εκδώσει εναντίον του κάποια διαταγή πληρωμής.

Περισσότερα...

Προσωρινή διαταγή του α. 781 ΚΠολΔ με μόνη την ύπαρξη εξώδικων οχλήσεων.

Προσωρινή διαταγή με αντικείμενο τη διατήρηση της υπάρχουσας νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλέτιδας εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών κατόπιν σχετικού αιτήματος το οποίο συμπεριλήφθηκε στο δικόγραφο της αιτήσεώς της για την υπαγωγή της στο Ν. 3869/2010. Η εν λόγω προσωρινή διαταγή συνιστά σημαντική επιτυχία του γραφείου μας για τους παρακάτω λόγους:

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 3