Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσωρινή διαταγή του α. 781 ΚΠολΔ με μόνη την ύπαρξη εξώδικων οχλήσεων.

Προσωρινή διαταγή με αντικείμενο τη διατήρηση της υπάρχουσας νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλέτιδας εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών κατόπιν σχετικού αιτήματος το οποίο συμπεριλήφθηκε στο δικόγραφο της αιτήσεώς της για την υπαγωγή της στο Ν. 3869/2010. Η εν λόγω προσωρινή διαταγή συνιστά σημαντική επιτυχία του γραφείου μας για τους παρακάτω λόγους:

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 3