Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δίκαιο των καταναλωτών
Δίκαιο των καταναλωτών

Παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ενώσεις καταναλωτών για την επίλυση καθημερινών καταναλωτικών θεμάτων.

 • Καταχρηστικοί όροι δανειακών συμβάσεων – ομαδικές / συλλογικές αγωγές
 • Ταξιδιωτικές συμβάσεις και προστασία καταναλωτή
 • Ευθύνη από αεροπλοΐα
 • Ασφαλιστικά συμβόλαια και προστασία καταναλωτή.
 • Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις καταναλωτή
 • Πωλήσεις εξ αποστάσεως
 • Καταναλωτική πίστη
 • Μεσιτική διαμεσολάβηση και προστασία καταναλωτή
 • Τραπεζικός Ανατοκισμός
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Αστική προστασία της privacy
 • Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
 • Αγοραπωλησία αυτοκινήτων
 • Ψηφιακή υπογραφή
 • Ιατρικά σφάλματα