Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο αναλαμβάνει συστάσεις εταιρειών και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησής σε επίπεδο day to day business, ήτοι την σύνταξη συμβάσεων, την τήρηση πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων καθώς και την απάντηση σε νομικά ερωτήματα που ανακύπτουν σε καθημερινή βάση σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

  • Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια)
  • Εμπορικές Συμβάσεις
  • Καταχώριση σημάτων
  • Κατάθεση και καταχώριση ευρεσιτεχνιών
  • Δίκαιο Εταιρειών