Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δίκαιο των Συμβάσεων
Δίκαιο των Συμβάσεων

Έχουμε αναλάβει τη σύνταξη συμβάσεων για λογαριασμό, εταιρειών, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ( χορηγίες) , εμπόρων αλλά και ιδιωτών.

  • κατάρτιση σύμβασης και διατύπωση όρων συνεργασίας
  • ερμηνεία όρων σύμβασης
  • καταγγελία συμβάσεων
  • προστασία από πλημμελή συμμόρφωση αντισυμβαλλόμενου στις υποχρεώσεις του
  • έλεγχος καταχρηστικών όρων σύμβασης