Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Ν. 3869/2010)
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Ν. 3869/2010)

Το γραφείο μας, λόγω της συνεργασίας του με ενώσεις καταναλωτών, έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3869/2010.

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτόν τον τομέα, αφορούν κυρίως σε:

  • Ενημέρωση του οφειλέτη σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3869/2010 στην περίπτωση του
  • Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού
  • Αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010
  • Προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη
  • Προετοιμασία σχετικών αποδεικτικών εγγράφων και παρακολούθηση του φακέλου μέχρι την ημέρα του Δικαστηρίου.
  • Παράσταση στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου.
  • Σύνταξη Εφέσεως.