Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σημαντική απόφαση για αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης.
Σημαντική απόφαση για αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πρόκειται για την με αριθμό 86/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών βάση της οποίας αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται κατά της περιουσίας του αιτούντος οφειλέτη από τράπεζα που έχει εκδώσει εναντίον του διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση. Η εν λόγω απόφαση συνιστά σημαντική επιτυχία του γραφείου μας κυρίως διότι η αναστολή (α. 6 του Ν. 3869/2010) επεκτείνεται και στους λοιπούς πιστωτές του οφειλέτη αν και ακόμη δεν έχουν εκδώσει εναντίον του κάποια διαταγή πληρωμής.

Η εν λόγω αναστολή καταλαμβάνει και τον πιστωτή που ήδη κινείται κατά της περιουσίας του οφειλέτη, αλλά και αυτούς που θα μπορούσαν να το πράξουν στο μέλλον. Τέλος πιθανολογήθηκε, ότι η αίτηση για την υπαγωγή του οφειλέτη στο Νόμο θα ευδοκιμήσει και αυτό αποτελεί πρόκριμα για την συζήτηση της κύριας υποθέσεως.