Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Προσωρινή διαταγή του α. 781 ΚΠολΔ με μόνη την ύπαρξη εξώδικων οχλήσεων.
Προσωρινή διαταγή του α. 781 ΚΠολΔ με μόνη την ύπαρξη εξώδικων οχλήσεων.

Προσωρινή διαταγή με αντικείμενο τη διατήρηση της υπάρχουσας νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλέτιδας εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών κατόπιν σχετικού αιτήματος το οποίο συμπεριλήφθηκε στο δικόγραφο της αιτήσεώς της για την υπαγωγή της στο Ν. 3869/2010. Η εν λόγω προσωρινή διαταγή συνιστά σημαντική επιτυχία του γραφείου μας για τους παρακάτω λόγους:

 

 

  • προστατεύει ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας από οποιαδήποτε νομική ενέργεια των τραπεζών που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλλοίωση ή στην μείωση της.
  • κρίθηκε από το δικαστήριο, ότι για την έκδοση της προσωρινής διαταγής είναι αρκετή η ύπαρξη εξώδικων οχλήσεων χωρίς να είναι αναγκαία η επίδοση διαταγής πληρωμής.
  • η παραπάνω προστασία ισχύει μέχρι την συζήτηση της κύριας αιτήσεως , η οποία έχει προσδιοριστεί για το έτος 2014.