Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΕΑ ΑΥΤΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΕΑ ΑΥΤΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 68/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας έγινε δεκτή  αγωγή εντολέως μας, η οποία είχε ως αντικείμενο  την αποβολή συγκληρονόμου από τη νομή ακινήτου επειδή προηγουμένως είχε συμπληρωθεί στο πρόσωπο του 20 ετής χρησικτησία  με αποτέλεσμα ο εντολέας μας να έχει καταστεί κύριος αυτού και ο συγκληρονόμος να μην νομιμοποιείται στο ακίνητο